Over onze school

CBS “De Ark” behoort tot de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd in de gemeente Hardenberg. Onze stichting van 15 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en in stand houden van scholen voor Protestants Christelijk onderwijs in Noordoost Overijssel. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met klankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Website Chrono

Onze missie:

“Op De Ark zien we jou(w) leren en leven”

Onze visie

De Ark is een Christelijke school waar we jou(w) leren en leven zien. Wij, kinderen, ouders en leerkrachten, maken samen de school. Je leert door je te verwonderen en door te ervaren.
Door je hoofd, hart en handen te gebruiken ben je echt aan het leren. Je krijgt bij ons de ruimte om je eigen leerroute te ontdekken. Wij van De Ark staan daarom voor flexibiliteit.

Wat hebben wij te bieden?

Onze leerlingbelofte

Bij ons ben je in een veilige haven, zodat je jezelf mag zijn en jouw talenten kunt ontdekken en ontwikkelen. Natuurlijk lopen we daarbij samen op. We zijn een plek waar je fouten mag maken en mag groeien in wie je bent. Je mag je elke dag verwonderen en je leert door nieuwe dingen te ervaren. Daarbij neem je steeds meer het roer over en bepaal je je eigen doelen. Laat maar zien wat je kunt, zodat je trots kunt zijn op jezelf en wij op jou.

Onze kernwaarden zijn:

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Toegankelijk
  • Betrokken

Klik hier om ons visieboekje te openen.

Klik hier om onze schoolgids te openen.