Schooltijden en vakanties

Op “De Ark” werken we met een continurooster. We hebben gekozen voor het zgn. vier-gelijke dagen model. Dat wil zeggen, vier dagen van 8.30—14.30 uur. Op woensdagmiddag zijn alle groepen vrij en de vrijdagmiddag is een vrije middag voor de groepen 1 t/m 4.

Schooltijden

Groep 1-4
Maandag                                      8.30-14.30 uur
Dinsdag                                        8.30-14.30 uur
Woensdag                                   8.30-12.15 uur
Donderdag                                  8.30-14.30 uur
Vrijdag                                          8.30-12.00 uur

Groep 5-8
Maandag                                     8.30-14.30 uur
Dinsdag                                       8.30-14.30 uur
Woensdag                                  8.30-12.15 uur
Donderdag                                 8.30-14.30 uur
Vrijdag                                         8.30-14.30 uur

Alle kinderen blijven op school. Er wordt gezamenlijk, met eigen leerkracht, in de klas gegeten. Daarna mogen de kinderen een half uur buiten spelen en is er ook voor de leerkracht pauze. Bij het buiten spelen wordt er door 3 vrijwilligers/ouders pleinwacht gelopen. Dit doen zij samen met, en onder verantwoording van, een leerkracht.

Vakantierooster

Extra vrije dagen

De groepen 1, 2, 3 en 4 zijn dit schooljaar een aantal dagen vrij. Dit zijn de zgn. collectieve vrije dagen.

 

Studiedag