Werken met flexgroepen

Eén van de parels binnen onze school is de flexgroep. Binnen deze groep komen kinderen bij elkaar die anders denken en leerdoelen hebben op het gebied van leren leren, leren denken, leren leven of executieve functies.

Wat leren ze bij de flexgroep?

Denk hierbij aan het leren hulp vragen, doorzetten, fouten maken, maar ook impulsen (leren) beheersen, adequaat leren omgaan met emoties en het (leren) plannen. “Juf, ik snap het niet!” of “Ik kan dit niet!” wordt steevast veranderd in “Je snapt het NOG niet” en “je kunt het NOG niet”. Specifieke positieve feedback en coaching zijn belangrijke onderdelen. Door middel van een variatie in opdrachten en onderzoekend leren ontdekken we onze talenten. Een stukje psycho-educatie helpt daarbij zodat de kinderen leren hoe hun hersenen werken en hoe ze zelf het beste nieuwe dingen leren. Daarvoor gebruiken we filmpjes, prentenboeken en proefjes om uit te leggen hoe nieuwe verbindingen in je hersenen worden gemaakt en je dus nieuwe dingen leert. De kinderen ervaren dat herhaling daarbij heel belangrijk is.