Wat is Manifesto?

Manifesto is een klas waarin (hoog)begaafde leerlingen van verschillende Chronoscholen één dagdeel in de week samenkomen. Met als doel om leerlingen die op leergebied meer aan kunnen dan een ‘gemiddelde leerling’ samen te laten werken en te laten ontwikkelen.

In het beleidsplan van Chrono staat het als volgt omschreven:
1. (hoog)begaafde kinderen laten we samenwerken in homogene (ontwikkelingsgelijke) groepen om zich met andere kinderen te kunnen identificeren en te ontwikkelen, en in hun eigen heterogene (onder ontwikkelingsniveau) groep om te voorkomen dat zij buiten de groep vallen.
2. (hoog)begaafde kinderen moeten voldoende worden uitgedaagd en gemotiveerd blijven.
3. Opdrachten voor deze kinderen worden, daar waar mogelijk, verlengd naar opdrachten in de eigen klas, of hun inspanningen worden naar de klas toegespeeld, bijvoorbeeld door het geven van presentaties over bereikte resultaten.

 

 

Manifesto wordt op het moment (be)geleid door Karin van Dijk en Leanne Kroes en vindt plaats op woensdag(ochtend). Naast dit dagdeel krijgen leerlingen die naar Manifesto gaan geregeld huis- en schoolwerk mee dat zij individueel of door samen te werken kunnen maken.

Wie gaan naar Manifesto?
Slechts een aantal leerlingen uit de bovenbouw van onze basisschool gaan naar Manifesto. Zij zijn hiervoor aangemeld door hun leerkracht(en) en de intern begeleiders. Ieder jaar wordt door de groepsleerkracht(en) en de intern begeleiders gekeken of er nieuwe leerlingen in aanmerking komen voor Manifesto. De eisen om te worden toegelaten staan beschreven in het Beleidsplan van Chrono.