Fysiotherapie op school

Mirjam Eggen-Navis (kinderfysiotherapeute van Gezondheidscentrum Rollepaal) komt iedere woensdagochtend bij basisschool de Ark om daar kinderfysiotherapeutische behandelingen te geven.
Door kinderfysiotherapie op school aan te bieden kost het zo min mogelijk onderwijstijd en kan er beter afgestemd worden met leerkrachten en intern begeleidsters.

Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Het onderzoek en de behandeling richt zich hoofdzakelijk op de grof motorische, fijn motorische en zintuiglijke ontwikkeling op spelenderwijs.

Voorbeeldindicaties bij basisschoolkinderen:

  • Motorische ontwikkelingsachterstand
  • Afwijkend looppatroon
  • Schrijfproblemen
  • Houdingsproblemen
  • Problemen in de sensorische informatieverwerking
  • Orthopedische afwijkingen
  • Aangeboren afwijkingen
  • Ademhalingsproblematiek

Aanmelding kinderfysiotherapie

Een ouder/kind kan zonder verwijzing van een arts bij de kinderfysiotherapeut terecht. De intake en het onderzoek zal altijd in Gezondheidscentrum Rollepaal plaatsvinden. Na het onderzoek kan overlegd worden of de behandeling op school kan plaatsvinden.

Ouderbetrokkenheid

Mirjam vindt het belangrijk dat ouders betrokken blijven bij de behandelingen en dus regelmatig aanwezig zijn tijdens de behandelingen. Als uw kind een keer verhinderd is vanwege bijvoorbeeld ziekte, schoolreisje, studiedag, etc, dan bent u als ouders verantwoordelijk voor de afstemming met de kinderfysiotherapeut.

Vergoedingen

Kinderfysiotherapie wordt 18x vergoed vanuit de basisverzekering  (en vaker bij een aanvullende verzekering). Er is geen eigen bijdrage en bij kinderen is er geen sprake van een eigen risico.

Hoe kunt u ons bereiken?

Mocht u een vraag hebben dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. U kunt ook een kijkje nemen op de website van Gezondheidscentrum Rollepaal.

Gezondheidscentrum Rollepaal
Website: www.gcrollepaal.nl

Kinderfysiotherapeute: Mirjam Eggen-Navis
Email: [email protected]
Tel: 0523-611283