STEAM in de Makerspace

Op onze school hebben we een lokaal ingericht als Makerspace. Een Makerspace is een werkplaats waar STEAM centraal staat. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Met STEAM stimuleer je de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en werken. De Makerspace biedt ruimte voor kinderen om te maken, te innoveren, te inspireren, om kennis te delen en van elkaar te leren.

STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics.

Internationaal een veelgehoorde term en ook in Nederland in opkomst. Met STEAM stimuleer je de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en werken. Ingewikkeld? Helemaal niet. Er zijn twee factoren belangrijk:

1. Het juiste leerproces; werken vanuit denken, doen en delen.
2. Een complete leeromgeving: de Makerspace.

Samen vormen ze de basis voor STEAM. Op De Ark zijn we bezig met het opzetten van zo’n Makerspace. Hierin willen we uitdagende en stimulerende materialen aanbieden op het gebied van STEAM. Het is de bedoeling dat groep 1-8 in deze Makerspace aan de slag kan.

“Denken, doen en delen op CBS De Ark”

Het leerproces; denken, doen en delen

Bij STEAM draait het om uitdagingen. Je herkent een probleem en met de juiste kennis, vaardigheden en houding los je het op.

Denken: kennis doe je op door een probleem te begrijpen en ontdekken.
Doen: vaardigheden als samenwerken, creatief en kritisch denken ontwikkel je door een oplossing te ontwerpen en te maken.
Delen: de basis voor wetenschappelijk denken en werken wordt gelegd door te willen weten en begrijpen wat je hebt gedaan en je bevindingen te delen.