Wij zijn een PBS school

De letters staan voor (School Wide) Positive Behavior Support (SWPBS/PBIS: Positive Behavioral Interventions and Supports). Het doel van de PBS-aanpak is om systematisch en schoolbreed probleemgedrag en pestgedrag in scholen aan te pakken én te voorkomen, waarbij personeel, leerlingen, ouders en zorgpartijen zich samen verbinden aan allerlei gemaakte afspraken en zo gezamenlijk bijdragen aan een gezonde, veilige leeromgeving in scholen met minder gedragsincidenten via PBS.

Wat levert PBS ons op?

– Leerlingen vertonen in toenemende mate gewenst gedrag

– De effectieve leertijd van leerlingen neemt toe

– Er wordt tijdig doorverwezen (voorkomen van ernstig probleemgedrag door inzet van gepaste begeleiding)

– PBS biedt leerkrachten en schoolmedewerkers handvatten, waarmee gewenst gedrag wordt aangeleerd en probleemgedrag wordt omgebogen

– Het model stimuleert en bevordert de samenwerking tussen de leerkrachten

– Het ondersteunt het ontwikkelen van een positieve band met ouders, waardoor de partnerschap tussen school en ouders verbetert

Hoe is PBS zichtbaar in onze school?

Op De Ark willen we onze kernwaarden uitdragen door duidelijke gedragsverwachtingen uit te spreken, volgens het PBS-principe (Positive Behavior Support). In elke ruimte wordt aan de gebruiker duidelijk gemaakt welk gedrag daar verwacht wordt. Dit gebeurt door middel van posters van onze PBS-mascotte Stark. Hij vertelt ons de regels die horen bij de ruimtes. Positief gedrag wordt, wanneer kinderen dit laten zien, dan ook bekrachtigd met een muntje. Deze muntjes worden verzameld in een buis in de klas. Wanneer de buis vol is volgt de vooraf afgesproken groepsbeloning. Daarnaast worden de gedragsverwachtingen structureel met de groepen geoefend middels gedragslessen.